Najpewniejszą drogą do osiągnięcia zbawienia wiecznego jest ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. 

Zapewnił nas o tym Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort – święty kapłan żyjący we Francji na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku. W swoim niezwykłym „Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” pisze o wielkiej roli jaką pełni Maryja w dotarciu każdego z nas do Jezusa Chrystusa. W owym dziele czytamy:
„Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną, wiodącą do zjednoczenia z Panem naszym, co stanowi doskonałość chrześcijańską.
Jest ono drogą łatwą, którą Jezus Chrystus utorował sam, do nas przychodząc, i na której brak przeszkód, by do Niego dojść. Można wprawdzie osiągnąć zjednoczenie z Bogiem inną też drogą, ale wtedy nie obędzie się bez liczniejszych krzyży, ciężkich umartwień i o wiele większych przeszkód, trudnych do przezwyciężenia. Dusza przechodzi wówczas przez ciemne noce, przez walki i nadzwyczajne cierpienia, przez urwiska, przez ciernie i straszne pustkowia. Droga Maryi zaś jest łagodniejsza i spokojniejsza”.

św. Ludwik Grignion de Montfort był gorliwym propagatorem praktyki oddawania się Maryi w niewolę miłości. „Żyjąc w poddaństwie i w zależności od Maryi, w krótkim czasie postąpimy dalej, aniżeli przez całe lata żyjąc w samowoli i opierając się na własnych siłach”. Konsekracja wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort to poświęcenie się Bogu jak Maryja, poprzez Maryję, z Maryją i w Niepokalanym Sercu Maryi, jako niewolnik Maryi – z miłości.

„Nabożeństwo to wiernie praktykowane jest doskonałym sposobem, by wartość wszystkich naszych dobrych czynów została obrócona na największą chwałę Bożą. Nikt prawie nie działa w tym szlachetnym celu, choć wszyscy jesteśmy do tego zobowiązani. Jedni bowiem po prostu nie wiedzą, na czym polega najwyższa chwała Boża; inni zaś wcale jej nie pragną. Natomiast Najświętsza Maryja Panna, której oddajemy wartość i zasługę naszych dobrych uczynków, wie doskonale, jak szukać owej chwały”.

„Najświętsza Maryja Panna jest Matką pełną łagodności i miłosierdzia, której nikt nie zdoła prześcignąć w miłości i hojności. Gdy Ona widzi, że ktoś oddaje się Jej całkowicie, by Ją czcić i Jej służyć, ogołacając się ze wszystkiego, co mu najdroższe, by Ją tym przyozdobić – również i Maryja oddaje się całkowicie i w sposób niewysłowiony temu, kto Jej oddaje wszystko. Zanurza go w morzu swych łask; przyozdabia go swymi zasługami; wspiera go swoją potęgą; oświeca go swym światłem; napełnia swoją miłością; udziela mu swych cnót: pokory, wiary, czystości itd.”

Akt oddania siebie Maryi podejmowali papieże, teologowie, m.in. św. Pius X, Benedykt XV i Pius XI, Stefan kardynał Wyszyński oraz św. Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił zawierzenie Bogurodzicy: „Totus Tuus” – „Cały Twój”, zaczerpnięte z pism św. Ludwika de Montfort.

Aby w pełni zrozumieć na czym polega niewolnictwo Maryi, warto podjąć się wymagających, lecz niezwykle obfitujących w owoce duchowe 33.dniowych przygotowań. W trakcie ich trwania staramy się uwolnić samego siebie od ducha świata, poznać samego siebie, poznać Najświętszą Dziewicę i Jezusa Chrystusa.

W najbliższym czasie przygotowania odbędą się w Sanktuarium pw. Św. Jacka w Legnicy – miejscu cudy eucharystycznego.
Osoby zainteresowane całkowitym oddaniem się Chrystusowi i dla Chrystusa,  z miłości, w Niepokalanym Sercu Maryi wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i przystąpieniem do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika M. Grignion de Montfort podczas Eucharystii w kościele św. Jacka w Legnicy,  prosimy o kontakt
z Proboszczem Parafii pw. Św. Jacka w Legnicy ks. Andrzejem Ziombrą  – nr tel: 76 854 74 49 wew. 10 lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: jacek.legnica@gmail.com

Harmonogram przygotowania:

  • 4 listopada, godz. 18.00 – Ofiara Mszy św. i spotkanie organizacyjne
  • 5 listopada rozpoczęcie 33- dniowego przygotowania
  • 9 listopada godz. 18.00 – Ofiara Mszy Św. I spotkanie formacyjne dla wszystkich
  • 16 listopada, godz. 18.00 – ​ Ofiara Mszy Św. I spotkanie formacyjne dla wszystkich
  • 23 listopada​, godz. 18.00 – Ofiara Mszy Św. I spotkanie formacyjne dla wszystkich ​
  • 30 listopada, godz. 18.00 – ​ Ofiara Mszy Św. I spotkanie formacyjne dla wszystkich
  • 6 grudnia, godz. 18.00 – ​ Ofiara Mszy Św. I spotkanie formacyjne dla wszystkich
  • 7 grudnia, godz. 18.00 – Ofiara Mszy Św. I spotkanie formacyjne dla wszystkich
  • 8 grudnia, godz. 18.00 – Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

Więcej na stronie: www.montfortanie.pl


Źródło: http://www.profeto.pl/

 Rekolekcje Wspólnoty Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”
Jasna Góra, 19-21.10.2018

Zapraszamy na doroczne rekolekcje naszej Wspólnoty. Odbędą się one w dn. 19-21.10.2018 w Sali Papieskiej na Jasnej Górze. Poprowadzi je ks. Michał OLSZEWSKI SCJ, rekolekcjonista, ewangelizator, twórca Radia PROFETO (zobacz: http://www.profeto.pl/, http://radioprofeto.pl/). Zgłoszenia w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia na Jasnej Górze, tel. 34-3777-427 (9.00-15.00), listownie (adres: Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia, ul. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa) lub mailowo: ratunek@jasnagora.pl

 

 


„Popękana ziemia. Rekolekcje o zawierzeniu Matce Bożej”. Wygłosił je na Jasnej Górze o. Piotr Łoza, paulini, jako przygotowanie Wspólnoty Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” do oddania się Matce Najświętszej. Tu możesz posłuchać jednej z homilii wygłoszonej podczas rekolekcji.

Więcej informacji w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia, ul. Kordeckiego 2, 42-200 Częstochowa, tel. (34) 377 74 27.


 

O.Augustyn Pelanowski
„Siódma Pieczęć. Sens i siła modlitwy wstawienniczej”

To książka o modlitwie. Przede wszystkim o modlitwie wstawienniczej. Jest owocem rekolekcji wygłoszonych przez o. Augustyna Pelanowskiego dla Dzieła Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” na Jasnej Górze. To jakby PODRĘCZNIK dla członków naszej Wspólnoty Modlitwy.
Do nabycia w INTERNETOWEJ KSIĘGARNI NA JASNEJ GÓRZE - WEJDŹ I ZOBACZ!
Autor zachęca w niej do modlitwy. Opierając się na Piśmie Świętym, przypomina, że jesteśmy powołani do modlitwy. Przekonuje, że Bóg jest miłosierny i że Maryja jest naszą najlepszą matką, która zawsze za nami się wstawia i że Pan zawsze Jej wysłuchuje. Tłumaczy, za kogo należy się modlić, jaka modlitwa podoba się Bogu. Podaje wskazówki taktyczne, dzięki którym modlitwa będzie przynosić zwycięskie skutki u otoczonych troską modlitwy, a nie obciążać modlącego się.
To lektura dla wszystkich, bo przecież „nic nam nie pomaga znosić ciężaru istnienia tak jak modlitwa. Ale nie tylko dla nas samych modlitwa jest ulgą, pomaga ona również innym. Czyż modląc się za innych, nie modlimy się za siebie? Czy pragnąc innych przywieść do Boga, nie staramy się sami do Niego przylgnąć? Jedni na drugich mamy wpływ potężniejszy, niż to sobie uświadamiamy”.


180 Sekund „Z Maryją ratuj człowieka”

Radio PROFETO z ojcami Paulinami przygotowali wyjątkowe 180 Sekund. 31 spotkań z Maryją. Ojcowie mówią o tym jak z Matką Bożą można spieszyć na ratunek innym. Zapraszamy, posłuchaj, obejrzyj i przekaż dalej! Głoszą o. Stanisław Jarosz OSPPE oraz o. Tomasz Tlałka OSPPE.

logoZMRCJasna Góra1Dzieło Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” - to modlitwa w intencji tych, o których Bóg wie, że ich zbawienie jest zagrożone. Podejmujący tą modlitwę, pragną włączyć się w misję zbawienia powierzoną Kościołowi przez Chrystusa. Każdy z członków dzieła, codziennie wstawia się do Boga w intencji jednej, znanej tylko Bogu osoby, której zbawienie jest zagrożone. Inicjatywa ta powstała na Jasnej Górze w 2004 r. i związana jest z jej posłannictwem. Jest to odpowiedź na pragnienie matczynego Serca Maryi, aby wszyscy ludzie, których zbawił Syn Boży, przyjęli dar odkupienia i przemieniali swoje życie. Narodziliśmy się nie tylko po to, aby żyć na ziemi, ale aby żyć wiecznie.

Św. Jan Paweł II, „Przekroczyć próg nadziei”:
"Najprostszym sposobem uobecnienia w świecie Boga i Jego zbawczej miłości, jest modlitwa. Bóg zawierzył każdemu każdego i wszystkich i wszystkim każdego"
Jasnogórskie Śluby Narodu
Matko łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej: Królowo Polski, przyrzekamy!... Jasna Góra, 26.08.1956 r.