Źródło: http://www.profeto.pl/

 Rekolekcje Wspólnoty Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”
Jasna Góra, 19-21.10.2018

Zapraszamy na doroczne rekolekcje naszej Wspólnoty. Odbędą się one w dn. 19-21.10.2018 w Sali Papieskiej na Jasnej Górze. Poprowadzi je ks. Michał OLSZEWSKI SCJ, rekolekcjonista, ewangelizator, twórca Radia PROFETO (zobacz: http://www.profeto.pl/, http://radioprofeto.pl/). Zgłoszenia w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia na Jasnej Górze, tel. 34-3777-427 (9.00-15.00), listownie (adres: Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia, ul. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa) lub mailowo: ratunek@jasnagora.pl

 

 


„Popękana ziemia. Rekolekcje o zawierzeniu Matce Bożej”. Wygłosił je na Jasnej Górze o. Piotr Łoza, paulini, jako przygotowanie Wspólnoty Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” do oddania się Matce Najświętszej. Tu możesz posłuchać jednej z homilii wygłoszonej podczas rekolekcji.

Więcej informacji w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia, ul. Kordeckiego 2, 42-200 Częstochowa, tel. (34) 377 74 27.


 

O.Augustyn Pelanowski
„Siódma Pieczęć. Sens i siła modlitwy wstawienniczej”

To książka o modlitwie. Przede wszystkim o modlitwie wstawienniczej. Jest owocem rekolekcji wygłoszonych przez o. Augustyna Pelanowskiego dla Dzieła Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” na Jasnej Górze. To jakby PODRĘCZNIK dla członków naszej Wspólnoty Modlitwy.
Do nabycia w INTERNETOWEJ KSIĘGARNI NA JASNEJ GÓRZE - WEJDŹ I ZOBACZ!
Autor zachęca w niej do modlitwy. Opierając się na Piśmie Świętym, przypomina, że jesteśmy powołani do modlitwy. Przekonuje, że Bóg jest miłosierny i że Maryja jest naszą najlepszą matką, która zawsze za nami się wstawia i że Pan zawsze Jej wysłuchuje. Tłumaczy, za kogo należy się modlić, jaka modlitwa podoba się Bogu. Podaje wskazówki taktyczne, dzięki którym modlitwa będzie przynosić zwycięskie skutki u otoczonych troską modlitwy, a nie obciążać modlącego się.
To lektura dla wszystkich, bo przecież „nic nam nie pomaga znosić ciężaru istnienia tak jak modlitwa. Ale nie tylko dla nas samych modlitwa jest ulgą, pomaga ona również innym. Czyż modląc się za innych, nie modlimy się za siebie? Czy pragnąc innych przywieść do Boga, nie staramy się sami do Niego przylgnąć? Jedni na drugich mamy wpływ potężniejszy, niż to sobie uświadamiamy”.


180 Sekund „Z Maryją ratuj człowieka”

Radio PROFETO z ojcami Paulinami przygotowali wyjątkowe 180 Sekund. 31 spotkań z Maryją. Ojcowie mówią o tym jak z Matką Bożą można spieszyć na ratunek innym. Zapraszamy, posłuchaj, obejrzyj i przekaż dalej! Głoszą o. Stanisław Jarosz OSPPE oraz o. Tomasz Tlałka OSPPE.

logoZMRCJasna Góra1Dzieło Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” - to modlitwa w intencji tych, o których Bóg wie, że ich zbawienie jest zagrożone. Podejmujący tą modlitwę, pragną włączyć się w misję zbawienia powierzoną Kościołowi przez Chrystusa. Każdy z członków dzieła, codziennie wstawia się do Boga w intencji jednej, znanej tylko Bogu osoby, której zbawienie jest zagrożone. Inicjatywa ta powstała na Jasnej Górze w 2004 r. i związana jest z jej posłannictwem. Jest to odpowiedź na pragnienie matczynego Serca Maryi, aby wszyscy ludzie, których zbawił Syn Boży, przyjęli dar odkupienia i przemieniali swoje życie. Narodziliśmy się nie tylko po to, aby żyć na ziemi, ale aby żyć wiecznie.

Św. Jan Paweł II, „Przekroczyć próg nadziei”:
"Najprostszym sposobem uobecnienia w świecie Boga i Jego zbawczej miłości, jest modlitwa. Bóg zawierzył każdemu każdego i wszystkich i wszystkim każdego"
Jasnogórskie Śluby Narodu
Matko łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej: Królowo Polski, przyrzekamy!... Jasna Góra, 26.08.1956 r.