rekol„Droga duchowego ubóstwa”. Rekolekcje Dzieła Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”

Rekolekcje „Z Maryją ratuj człowieka” na Jasnej Górze odbyły się w dniach 13-15 listopada, piątek-niedziela. Dzieło modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” działa przy Jasnej Górze od ponad 10 lat i gromadzi osoby z kraju i zagranicy, które każdego dnia modlą się w intencji tych, których życie wieczne jest zagrożone. Czytaj dalej…


 

zmrcJasnogórskie Śluby Narodu

Matko łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej: Królowo Polski, przyrzekamy!… Jasna Góra, 26.08.1956 r.


 Św. Jan Paweł II, „Przekroczyć próg nadziei”:

„Najprostszym sposobem uobecnienia w świecie Boga i Jego zbawczej miłości, jest modlitwa. Bóg zawierzył każdemu każdego i wszystkich i wszystkim każdego”

Kard. J. Ratzinger, „Służyć Prawdzie”:

„Fakt, że jestem chrześcijaninem, nie oznacza, że chrześcijaństwo otrzymałem w darze tylko dla siebie, że dzięki temu każdy może mnie odróżnić od tych, którzy odchodzą z pustymi rękami. Nie, chrześcijaninem jest się, w pewnym sensie wcale nie dla siebie, jeno dla wspólnoty, dla innych, dla wszystkich”.

Zobacz:

Rozmowa o Dziele Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” w NIEDZIELA TV

niedzielatv

Imprimatur:
Kuria Metropolitalna w Częstochowie, L.dz.776, 28.X.2004 r.
Bp Jan Wątroba, Wikariusz Generalny