o. Augustyn Pelanowski OSPPE

Obraz 027Modlitwa to „awantura” o łaskę u drzwi Boga!
Z o. Augustynem Pelanowskim OSPPE rozmawiał o. Michał Legan OSPPE -wywiad ukazał się w Tygodniku „NIEDZIELA” nr 32/2015 , str. 12-14.

O. MICHAŁ LEGAN OSPPE: – Ojcze Augustynie, czy uważa Ojciec, że rzeczywiście my, zwykli ludzie, możemy się przyczynić do czyjegoś zbawienia i czy jest na to jakiś sposób?

O. AUGUSTYN PELANOWSKI OSPPE: – Odkąd Syn Boży stał się człowiekiem, nie ma zwykłych ludzi – wszyscy są niezwykli. Wszystko ma wartość i wszyscy mają znaczenie. Sam Jezus powiedział, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto. Posłużył się zwykłym porównaniem, powiedzmy „kuchennym”, by wyrazić niezwykłe przesłanie: On, „Odrobina z Nieba”, nadał smak całej populacji ludzkiej jak ciastu zakwas. W Ewangelii Jana zapisano jedno z najważniejszych pytań zadanych Piotrowi, polecając mu troskę o owce i baranki – Jezus trzykrotnie pytając go o miłość, skierował to pytanie po… śniadaniu. Kto po śniadaniu pyta o takie rzeczy? Czy to nie jest niezwykłe pytanie w zwykłej sytuacji? Ważna była dla Niego wdowa rzucająca do skarbony świątyni ostatni grosz trzęsącą się dłonią, skrywająca się przed oczami tłumów ze wstydu. Ważny był setnik, oficer okupacyjnej armii, któremu jakiś bezimienny sługa zachorował, ważna była piegowata córka Jaira, która umarła, a nade wszystko ważny był każdy marnotrawny syn, o którym ułożył arcydzieło pośród przypowieści. A trzeba dodać, że w oryginale nazwany on został ASOTOS, czyli „niemożliwy do zbawienia” (Łk 15, 13). Ostatecznie jednak trzeba odpowiedzieć na to pytanie słowami Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Gal 6, 2). Co to znaczy wypełnić prawo Chrystusowe? Jego prawem było zbawienie wszystkich, których się da zbawić, a nie ma przypadków niemożliwych. Paweł więc sugeruje, że nakładając na siebie brzemię modlitwy albo brzemię cierpliwości, możemy uczynić rzeczy niemożliwe, odwołując się do mocy łaski Jezusa Chrystusa. Jeśli wyzbędziemy się porównywania z innymi i nie będziemy się nadymali swoją pobożnością, możemy wiele uczynić dla innych modlitwą. A trzeba dodać, że słowo „brzemię” czy też „ciężar” (gr. BAROS) ma również drugie znaczenie: „powaga”, „godność”. Biorąc na siebie brzemię modlitwy za innych, sami zyskujemy godne znaczenie w oczach Boga.

– W zasadzie wielu ludzi żyje tu i teraz. Zbawienie to odległa sprawa…?

– Nie istnieje żadna przepaść między zbawieniem a życiem „tu i teraz”. To jest wyobrażenie obce chrześcijaństwu – zbawienie dzieje się na naszych oczach, choć jego pełnia olśni nas dopiero przy chwalebnym objawieniu się Chrystusa w paruzji i w tym wszystkim, czego nie da się wyrazić słowami, a co ze sobą paruzja przyniesie. Świat jest przeobrażany, jak to wyraził trafnie teolog Gustave Martelet, podkreślając, że celem tego przeobrażania nie jest samo zmartwychwstanie, ale oglądanie Boga w Jezusie Chrystusie. I właśnie teraz my, synowie Boga, jesteśmy tymi, przez których zbawienie schodzi na ten świat, choćby dzięki modlitwie za innych (por. Rz 8,19). Chrześcijaństwo jest TU I TERAZ realizowaniem się panowania Boga nad całym kosmosem. Jezus przekonywał nieustannie, że życie wieczne w Bogu jest tuż-tuż, a uczestniczymy w nim nie w jakiejś odległej przyszłości, bo tak sobie zwykle wyobrażamy zbawienie i niebo, ale w każdej chwili możemy tam się przecisnąć, gdyż królestwo Boże jest w zasięgu ręki, nieopodal, tuż obok! „Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17, 21). Nie jest to więc królestwo, które kiedyś, za milion lat się ujawni, ale jest tuż za zasłoną czasu, za kolorem każdej godziny, za nitką tej minuty jak spektakl teatralny, który ukrywa się za kurtyną. Nie widzimy całej pełni jego kształtów, ale już przebijają do nas przez nieszczelności czasu promienie wieczności. Inny teolog, Gerhard Lohfink, również podkreśla dostępność królestwa Bożego, a więc i zbawienia w naszym świecie, co oczywiście nie oznacza życia pełnią chwały Bożego Oblicza. Marcin Luter przełożył słowa z Łukasza cytowane powyżej w następujący sposób: „Królestwo Boże jest w środku was”. Jest to błędne tłumaczenie. Użycie greckiego sformułowania ENTOS HYMON powinno się zrozumieć jako dostępność, bycie w dyspozycji dla nas. To nie jest jakaś rzeczywistość ukryta w nas, niczym jakaś iskra w glinianym naczyniu – raczej chodziło o to, że jest ono w naszych relacjach, wydarzeniach, przeżyciach, a nade wszystko w sakramentach Kościoła, w Jego przepowiadaniu Ewangelii – tu ujawnia się dostępność zbawienia.

– Gdy Jezus posyłał Apostołów, powiedział im: „idźcie i czyńcie uczniów” – takie jest dosłowne tłumaczenie. To podkreśla potrzebę głoszenia Dobrej Nowiny, a dynamika Kościoła pokazuje, że przyjęcie Ewangelii prowadzi do sakramentów i wspólnoty. Co, jeśli nie widzimy tych właśnie owoców naszej – czasami wieloletniej – modlitwy o czyjeś nawrócenie?

– Słusznie zauważyłeś, że chodzi raczej o „uczynienie” kogoś uczniem, a nie o poinformowanie go jedynie, jakąś indoktrynację; Ewangelia bowiem przeobraża człowieka nie tylko intelektualnie, ale totalnie, czyniąc z niego zupełnie nowe stworzenie. Nie modlimy się o nawrócenie bliźnich dlatego, by napawać się ich przemianą jak myśliwy, który ogląda trofea na ścianie. Wcale nie musimy widzieć efektów naszej modlitwy. Najlepiej, jeśli w ogóle tego nie doznamy. To uwalnia od niebezpieczeństwa wbicia się w przekonanie o sobie, że się jest reżyserem rzeczywistości. Trzeba się modlić, wierząc, że Pan już w chwili naszej modlitwy wysłuchał nas, a efekt, czyli czyjeś nawrócenie, może być odległe w czasie, Pan bowiem jest delikatny i subtelnie, w ukryciu, przemienia serca, szanując jednocześnie ludzką wrażliwość i obawę. On przez wiele miesięcy, a nawet lat, będzie szeptał słowa zachęty w sumieniu człowieka oddalonego, gdyż Duch Święty jest delikatny i działa przez wsparcie, pociechę, propozycję – swoisty cichy doping, a nie, jak szatan, przez przemoc, przymus, zniewolenie.

– Słyszymy czasami stwierdzenia, że ta lub inna modlitwa jest skuteczniejsza, niezawodna lub po prostu „działa”. Czy to dobry sposób myślenia o modlitwie?

– Każda modlitwa jest dobra, jeśli jest wytrwała, nieskorodowana wątpliwością. Św. Jan Berchmans na łożu śmierci spytany o to, jakim sposobem osiągnął pokój świętości, odrzekł zamierającym głosem: „Quidquid minimum dummodo sit constans”, czyli: Cokolwiek mało, byleby tylko stale. Skuteczność modlitwy nie leży w wyborze tego czy innego nabożeństwa, tylko w nieustawaniu. Jezus, nauczając o modlitwie, wskazywał, że nie można ustawać (por. Łk 11, 1-13). Podobnie jak w przypadku owej wdowy, która nachodziła sędziego, domagając się od niego obrony, czyniąc to nieustannie, tak i w przypowieści o człowieku, który nocą łomoce do drzwi sąsiada, domagając się trzech chlebów, chodzi o to samo – o nieprzerwany rytm modlitwy. To pobożne natręctwo, ciągłe proszenie, szukanie, kołatanie. To tak, jakby Jezus powiedział: próbuj wejść do domu modlitwy drzwiami, a jeśli nie są one otwarte, wejdź oknem; a jeśli i okna są zamknięte, wejdź kominem, a gdy nawet i tamtędy nie możesz, próbuj piwnicą, jeśli i tu nie można, spróbuj jeszcze raz drzwiami! Modlić się to nie dać się odesłać z pustymi rękami. Trzeba być niedającym się zniechęcić w proszeniu, zdecydowanym w szukaniu, a – korzystając z jakże częstego stylu a fortiori w przypowieściach Jezusowych – nawet zuchwałym w kołataniu! Jeśli twierdzisz, że nie zostałeś wysłuchany, to jedynie dlatego, że po proszeniu przestałeś szukać albo po szukaniu już nie kołatałeś. Nasz Pan opowiada, jak to ktoś przyszedł do swego przyjaciela nocą (J 15, 15); stał w ciemności zewnętrznej, zgrzytając z zimna zębami (Mt 25, 30; Mt 25, 10-12); było to o północy (Dz 16, 25); i prosił o trzy chleby (J 5, 8; 1 Kor 13, 13). Ojciec z dziećmi odpoczywał wewnątrz, „w radości swego Pana” (Mt 25, 21). To, co jedynie mogło jeszcze zmienić sytuację, to NATRĘCTWO. W języku greckim nazwano je HANAJDEJA, czyli bezlitosna natarczywa postawa niedająca się niczym zniechęcić! Ta cecha mogłaby otwierać niebo nawet głupim pannom, nawet temu, który miał jeden talent, albo też temu, co to poszedł na ucztę bez szat wesela. HANAJDEJA – szokująca cecha, ponieważ pukanie o północy musiało obudzić sąsiadów, a ci z ciekawości zapewne wyszli z domu i zastanawiali się, co się dzieje przy tym domu, przy którym słychać łomotanie i jakieś krzyki. Właściciel więc doznawał wstydu, próbował uciszać bijącego pięścią w drzwi, ale nie dawało to żadnego efektu. Każdy by się wstydził nocnej awantury. Modlitwa to „awantura” o łaskę u drzwi Boga! HANAJDEJA – tak również nazywał się kamień, na którym stawał oskarżyciel na Areopagu w procesach o zabójstwo. Ten musiał mieć dopiero bezczelność i moc domagania się wyroku. Czyżbyśmy się mieli modlić z taką mocą, jakbyśmy się w sądzie domagali nieodwołalnego werdyktu? Czyżbyśmy się mieli tak domagać dobra, jak oskarżyciel śmierci dla winowajcy? To oczywiście szokuje, ale szokujące są również przypowieści Jezusa.

– Czy skuteczność naszej modlitwy zależy od nas?

– W pewnym sensie tak. Główny ciężar skuteczności nie spoczywa jednak na nas, gdyż w każdej liturgicznej modlitwie dodajemy zwykle: „Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”. On sam powiedział, że powinniśmy w Jego Imię o wszystko prosić. Ale jeśli zabraknie nieustannej natarczywości, to wzniecenie w sobie nagłego zapału modlitwy i równie szybkie zniechęcenie brakiem widomych przemian zdusi się w bezowocności naszych modlitw.

– Czy ma Ojciec osobiste doświadczenie, że Ojca modlitwa zmieniła czyjeś życie?

– To bardzo trudne pytanie, gdyż jak wcześniej powiedziałem, nie chcę obserwować efektów swojej modlitwy. Mimo tego wyrzeczenia, Jezus dał mi poznać setki razy efekty mojej modlitwy, nawet takiej, która była zaniesiona jeden jedyny raz, w sposób wstawienniczy, albo przez konfesjonał, albo w czasie głoszenia homilii lub rekolekcyjnych nauk.

– Czasami mówimy o modlitwie „pacierz”, „paciorek” albo że „odmówiliśmy”, „odprawiliśmy” modlitwę. Jak to się ma do prawdziwego sensu chrześcijańskiej modlitwy?

– W ogóle sformułowanie: „odmówić” kojarzy mi się raczej z odmówieniem komuś łaski, z odmowną odpowiedzią, a więc raczej z fiaskiem usiłowań. Dla chrześcijanina modlić się to wtargnąć w wartki nurt modlitwy Jezusa Chrystusa, wziąć udział w Jego dziele, stać się niejako aniołem posłanym przez Niego do innych, by ich uratować. Właściwie każda modlitwa, nawet ta, która nie ma wyraźnej intencji otoczenia kogoś troską, staje się modlitwą za innych, za całość, za Kościół – za siebie samego i za innych. Modląc się za innych, zmieniam siebie, modląc się za siebie, oddziałuję na innych. Jesteśmy wspólnotą jako Kościół i żadna modlitwa nie jest sprawą tak izolującą mnie od reszty wspólnoty, by jej skutki ograniczały się do mnie samego.

– Tak często tłumaczymy Bogu, czego chcemy, co jest nam potrzebne, namawiamy Go i przekonujemy…

– Prawdę mówiąc, uśmiechnąłem się z powodu tego pytania, bo przecież jest ono retoryczne, to znaczy wszyscy znamy odpowiedź. Bogu nie ma sensu dyktować ani tłumaczyć niczego, bo to On właśnie pobudza nas do modlitwy w określonych intencjach. Przecież napisano: „Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26).

– Dlaczego więc „Z Maryją ratuj człowieka”?

– Syn Boży stał się jednym z nas, nie inaczej, jak tylko stając się Jej Synem, dlatego powinniśmy Go naśladować i tą samą drogą zmierzać ku Niemu – przez Maryję. A w Sanktuarium Jasnogórskim ta droga jest doprawdy wytarta kolanami wokół ołtarza, w którym znajduje się Jej ikona. Te koleiny na marmurowych płytach mówią same za siebie – nawet kamień ustępuje, gdy naciskamy go kolanami modlitwy. Poza tym Jej oblicze ośmiela każdego człowieka, nawet najbardziej napiętnowanego. Dlaczego? Każdy, nawet najbardziej zraniony, zniszczony przez krzywdę lub osobisty grzech, sponiewierany człowiek w bliskości tego Oblicza nie czuje się onieśmielony. Otóż prawy policzek Maryi jest stygmatyzowany dwiema dużymi szramami, które są przecięte trzecią. Na szyi zaznaczono dalszych sześć cięć, mniej lub bardziej wyraźnie. Okaleczenie twarzy w czasach starożytnych było wielkim poniżeniem. Piotr, który odciął ucho Malchusowi, tak naprawdę miał zamiar okaleczyć jego twarz, gdyż takie okaleczenie uczyniłoby dowódcę straży arcykapłana niegodnym pełnienia tego stanowiska. Usiłował to uczynić za aresztowanie Jezusa. Obcięcie ucha lub okaleczanie twarzy było wówczas odbierane jako oznaka hańby i kary za wyjątkowe przestępstwo. Również zbiegłych niewolników napiętnowano na twarzy. Tylko Łukasz zaznacza, że ucho Malchusa, zapewne Nabatejczyka, zostało uzdrowione przez Jezusa, gdyż nie chciał On trwałego upokorzenia tego człowieka, który nie bardzo był świadomy, kogo przyszedł aresztować. Fakt ten jednak rzuca wyjątkowe światło na cięcia dokonane przez husytów w 1430 r. w czasie rabunkowej napaści na klasztor. Te zranienia obrazu nigdy nie zostały „uleczone” przez jakichkolwiek malarzy czy konserwatorów. Nie zamalowano ich, wręcz przeciwnie. Nie ośmielili się i bardzo dobrze. Istnieją, gdyż dzięki nim wielu, tysiące ludzi, niosących na sobie stygmat wstydu losowego i cierpienia, które upokarza, może odnaleźć wspólnotę podobieństwa z Matką Jezusa, a dzięki temu ułatwić sobie samemu modlitwę skierowaną wprost do Niej i wyprosić cudowną przemianę swojego albo czyjegoś położenia. Zarówno na Jasnej Górze, jak i w innych miejscach maryjnego kultu, w miejscach objawień albo sanktuariach, gdzie znajdują się ikony czczone przez wiernych, zawsze cudowne wydarzenia były adresowane do ludzi ubogich – zarówno w sensie najgłębszym, czyli duchowym, jak i najbardziej materialnym. Ona jest najbliżej tych najbardziej oddalonych – dlatego z Maryją potrzeba nam ratować.

o. Stanisław Jarosz OSPPE

Obraz 025Matka najbardziej pragnie, aby żadne z Jej dzieci nie zmarnowało życia…
O Dziele Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” z o. Stanisławem Jaroszem OSPPE rozmawia o. Michał Legan OSPPE – wywiad ukazał się w Tygodniku „NIEDZIELA” nr 33/2015 , str. 28-29.

Z Maryją ratuj człowieka to wspólnota modlitwy w intencji tych osób, o których Bóg wie, że ich zbawienie jest zagrożone. Każdy, kto podejmuje taką modlitwę, otacza duchową opieką jednego znanego Bogu człowieka. Powstaniu Dzieła Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” towarzyszył i je propaguje o. Stanisław Jarosz, paulin.

O. MICHAŁ LEGAN OSPPE: – Ojcze, jak doszło do tego, że spośród tak wielu dzieł jasnogórskich odczytał Ojciec potrzebę powstania jeszcze jednego, ściśle modlitewnego dzieła?

O. STANISŁAW JAROSZ OSPPE: – Na wstępie konieczne jest sprostowanie: nie ja zainicjowałem to dzieło. Gdy pracowałem w kościele Świętego Ducha w Warszawie w latach 90. ubiegłego wieku, we wspólnocie neokatechumenalnej poznałem Agnieszkę Wulczyńską. To jest jej pomysł, jej idea i jej natchnienie. Ja tylko towarzyszyłem powstawaniu tego dzieła. Oto co ona sama napisała w pierwszej wersji modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”, wydanej w 2004 r. z imprimatur bp. Jana Wątroby: „28 kwietnia 2004 r. Kolejny dzień ogłoszonej przez Ks. Prymasa Ogólnopolskiej Nowenny Modlitw przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Uczestniczyłam w Eucharystii. Kapłan, kończąc homilię, mówił o tych, którzy zabłąkali się, którym inne wartości przesłoniły Boga, którzy zapomnieli, że po śmierci jest życie wieczne. I byłyby to dobre słowa, gdyby nie zakończył: «Po śmierci zobaczą, co odrzucili; zobaczą, że życie wieczne faktycznie istnieje. I to będzie rozpacz. To będzie piekło. Wtedy przypomną sobie, że był Kościół, że byli kapłani». W moim sercu wzbudził się protest: to na tym ma poprzestać uczeń Jezusa Chrystusa? Cieszyć się nadzieją zbawienia, nadzieją na życie wieczne i spokojnie patrzeć, że inni giną – nawet jeśli tylko sami są sobie winni?
Trzeba sobie jednak szczerze odpowiedzieć na pytanie: Czy tylko oni są temu winni? Bo może to my, którzy mienimy się uczniami Jezusa, w znacznej mierze ponosimy odpowiedzialność za ich zabłąkanie? Bo nasze świadectwo jest niewiarygodne!
Po Eucharystii było nabożeństwo różańcowe. Właśnie podczas tego nabożeństwa przyszedł mi pomysł indywidualnej modlitwy za jednego nieznanego człowieka – wybranego przez Boga. Ostatecznie przybrał kształt Wspólnoty Modlitwy «Z Maryją ratuj człowieka».
«To, że się jest chrześcijaninem, wcale nie oznacza, że jest się ubezpieczonym na indywidualną premię: nie jest to prywatne zapewnienie sobie biletu wstępu do nieba, aby potem spoglądać z góry i mówić: Mam to, czego inni nie mają, osiągnąłem swoje zbawienie, którego nie osiągnęli inni. Fakt, że jestem chrześcijaninem, nie oznacza, że chrześcijaństwo otrzymałem w darze tylko dla siebie, że dzięki temu każdy może mnie odróżnić od tych, którzy odchodzą z pustymi rękami. Nie, chrześcijaninem jest się w pewnym sensie wcale nie dla siebie, jeno dla wspólnoty, dla innych, dla wszystkich» (kard. Joseph Ratzinger, «Służyć prawdzie»).
– Jezus powiedział do swoich uczniów: «W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, tobym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce» (J 14, 2).
«Mamy miejsce w niebie, które na nas czeka; choćbyśmy bardzo późno tam przyszli lub zasiedzieli się w czyśćcu, nikt go nie zajmie, bo ono jest dla nas; gdybyśmy nigdy tam nie doszli, pozostanie niezajęte» (kard. Stefan Wyszyński, «Kromka chleba»). Takie miejsce istnieje dla każdego człowieka, chociaż wielu wcale o tym nie wie. Uwierz! – Twoja modlitwa sprawi, że jakieś miejsce nie pozostanie puste!”.

– Są ludzie, którzy przeżywają cierpienie, ponieważ ich dzieci odeszły od Boga…

– Odpowiem znów słowami Agnieszki Wulczyńskiej: „Może twoje serce wypełnia lęk o zbawienie tych, których kochasz, może są to twoje dzieci, twój mąż (żona)? I jest możliwe, że dopuściłeś się względem nich mnóstwa zaniedbań, błędów w wychowaniu dzieci. Nie byłeś dla nich świadkiem żywej wiary, która wyraża się w czynach, a nie w słowach. Czy było to działanie świadome? Zapewne nie. Po prostu nie potrafiłeś inaczej. Ale jeśli w sakramencie pojednania (spowiedzi) wyznałeś Bogu swoją winę, Bóg ci przebaczył – więc i ty już nie oskarżaj się. W przeciwnym razie twoja modlitwa nie będzie aktem miłości, ale strachu. I wypełnią się słowa św. Pawła: «I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał» (1 Kor 13, 3).
Czy masz jednak zapomnieć o swojej winie względem nich? – Nie. Dlaczego? – Abyś ich nie oskarżał i błagał Boga, aby pomagał ci nie popełniać już tych samych grzechów (zaniedbań). Nie lękaj się! Modląc się za tego, którego powierzy ci Bóg, wyprosisz u Niego, aby również im – twoim bliskim – otworzył drogę do nieba”.

– Na czym polega Dzieło Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”?

– Na codziennej modlitwie za jednego człowieka, wybranego przez Boga, o którym Bóg wie, że grozi mu piekło, wieczne potępienie.

– Jeśli mogę pozwolić sobie na małą prowokację – czy ta forma modlitwy jest tylko dla najpobożniejszych i pewnych własnego zbawienia?

– Dla każdego, kogo obchodzi zbawienie grzeszników, czyli dla wszystkich, również dla osób z troską myślących o zbawieniu swoich najbliższych. Modlitwa ta nie ma limitów czasowych, modlisz się tak długo, jak uważasz. Bóg wybierze osoby, za które się modlisz. Modlimy się za jednego człowieka, wierząc, że Bóg może zbawić wielu – przez to, że tego pragniesz i o to się modlisz. Do modlitwy możesz dołączyć dar umartwienia, wyrzeczenia, możesz w tej intencji ofiarować swoje trudy, cierpienie w jedności z krzyżem naszego Pana.
„Niedobrze będzie – napisała Agnieszka Wulczyńska – jeśli troskę o nawrócenie tego nieznanego ci człowieka ograniczysz do odmówienia tej krótkiej modlitwy. Pamiętaj, że tego człowieka dał ci sam Bóg, aby twoja modlitwa przyczyniła się do jego zbawienia. Noś go w swoim sercu jak kogoś bardzo bliskiego, jak matka nosi w sercu swoje dziecko. Pamięć o nim musi być obecna w każdej twojej modlitwie. Gdy kiedyś spotkasz się z nim w niebie, będzie twoją radością. Na ziemi można być człowiekiem bardzo samotnym. W niebie – nie. Tam musisz mieć dzieci – twoje – te, które zrodzisz do życia wiecznego”.

– Istotą Kościoła jest ogłaszanie zbawienia w Jezusie Chrystusie. Jakie miejsce w tej misji ma Maryja?

– Ma pierwsze miejsce, przecież jest Matką Kościoła. To matka najbardziej pragnie, aby żadne z jej dzieci nie zmarnowało życia, nie poszło drogą zatracenia.

– Można więc powiedzieć, że członkowie Wspólnoty są współpracownikami Maryi?

– Tak, są pomocnikami Maryi, Matki Kościoła, jak pragnął kard. Stefan Wyszyński.

– Na pewno był Ojciec świadkiem wielu wydarzeń, które potwierdzają palącą potrzebę modlitwy o zbawienie naszych braci i sióstr. Mógłby Ojciec podać jakieś przykłady owoców tego modlitewnego dzieła?

– Każde dzieło Boże charakteryzują trzy znaki: znak sprzeciwu, trud i jakieś cierpienie oraz obfite błogosławieństwo Boże. Takie jest doświadczenie każdego, kto podejmuje się tej modlitwy. Jest ona potwierdzona przez te znaki. Jest modlitwą w imię Jezusa (J 14, 14) – Jego imię znaczy: Jahwe Zbawia – jest zgodna z wolą Ojca (Mt 6, 10; Mt 18, 14), jest dziełem Ducha Świętego w nas (Rz 8, 26). Największym widzialnym znakiem skuteczności tej modlitwy, oprócz ratowania dusz, jest zmiana życia osób podejmujących tę modlitwę.

– A co z modlitwą o własne zbawienie?

– Kościół jest wspólnotą ludu Bożego, jest Ciałem Jezusa Chrystusa, jesteśmy przez chrzest zanurzeni w Jego życie, w Jego misję, w Jego mękę i śmierć za zbawienie świata. Jeżeli modlę się o zbawienie członków Jego Ciała, to działam dla własnego zbawienia, ponieważ należę do tego samego organizmu, którego głową jest Chrystus. Modląc się tą modlitwą, mam świadomość, że tym człowiekiem mogę być ja sam.

– Ojcze Stanisławie, a co z Ojca zbawieniem? Jest nadzieja?

– Nadzieja rodzi się z wiary. Wiara – jeżeli jest przeżywana – staje się doświadczeniem, a doświadczenie daje pewność. Ponadto gwarancją jest Chrystus Jezus, ja mogę nie przyjąć daru zbawienia, jeśli wybiorę inne wartości, a tego nie chcę – chcę nieba dla siebie i dla innych.

Nowenna do MB Jasnogórskiej 2015

„Ochrzczeni, by ewangelizować”
Kazania nowennowe o. Grzegorza Bartosika OFM

Jak co roku – na Jasnej Górze 17 sierpnia rozpoczęły się bezpośrednie przygotowania do uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej. Przez dziewięć kolejnych wieczorów odprawiana byłą wspólnotowa Msza św. z kazaniami.

W tym roku kazania nowennowe głosi franciszkanin o. prof. Grzegorz Bartosik, mariolog, wykładowca na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim teologią dogmatyczną, szczególnie: mariologią i chrystologią, a także teologią środków społecznego komunikowania.

„Ofiarujmy te 9 dni naszych modlitw i rozważań w intencji nie tylko Częstochowy i archidiecezji częstochowskiej, ale w intencji całej naszej Ojczyzny, wszystkich Polaków w kraju i na emigracji. Przede wszystkim prośmy Pana Boga i naszą Jasnogórską Matkę o wybaczenie naszych grzechów, tak osobistych każdego z nas, ale także społecznych, zwłaszcza wybaczenie tego, że do zapisów państwowych, do Prawa Państwowego zostały wprowadzone zapisy grzeszne, sprzeczne z Prawem Bożym. Prośmy też o nasze nawrócenie, nas wszystkich Polaków, abyśmy powrócili do Pana Boga, do Ewangelii, do wiary naszych przodków, abyśmy Boże Przykazania stawiali zawsze na pierwszym miejscu, i abyśmy byli posłuszni naszemu Stwórcy i naszemu Zbawicielowi” – zachęcał na początku pierwszego dnia nowenny o. prof. Grzegorz Bartosik.

„Myśl przewodnią tegorocznej nowenny określmy tak: ‘Z Maryją dziękujemy za dar Chrztu Świętego i oddajemy się Jej, by Ona posługiwała się nami w dziele nowej ewangelizacji’” – powiedział o. Bartosik.

Kazania zatytułowane „Ochrzczeni by ewangelizować” głoszone były podczas Mszy św. nowennowych, ale także podczas Eucharystii celebrowanych o godz. 6.00 i 11.00 w Kaplicy Matki Bożej.

Źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry

 


  • 17.08.2015

Godz. 6.00

 

Godz. 18.30


 

  • 18.08.2015

Godz. 6.00

 

Godz. 18.30


  • 19.08.2015

Godz. 6.00

 

Godz. 18.30


  • 20.08.2015

Godz. 6.00

 

Godz. 18.30


  • 21.08.2015

Godz. 6.00

 

Godz. 18.30


  • 22.08.2015

Godz. 6.00

 

Godz. 18.30


  • 23.08.2015

Godz. 6.00

 

Godz. 18.30

“З Марыяй ратуй чалавека”

Яснагурскі цэнтр малітвы “З Марыяй ратуй чалавека”
Малітва за тых, каго збаўленне пад пагрозаю

Гісторыя паўстання

Супольнасць “З Марыяй ратуй чалавека” паўстала як адказ на прагненне Сэрца Езуса і Марыі і ёсць паглыбленая ў місіі Касцёла – каб усе былі збаўленыя (пар., Ян 3 16-17).
Езус Хрыстус ратуе свет. Яго імя азначае – Бог ратуе. Прыняў цела з Панны Марыі, цярпеў за нашыя правіны, у Яго целе грахі былі пакананыя. Езус уваскрос, узнёсся на неба, сядзіць праваруч Айца і стаўся Валадаром і Панам. Бог прагне збавіць усіх людзей. Будучы вучнямі Езуса, мы хочам мець тыя самыя прагненні, што і Ён, хочам дапамагаць Езусу ў Яго місіі збаўлення ўсяго свету. Марыя, першая вучаніца Езуса –слухала і прыняла Яго словы да канца. Хочам дапамагаць Марыі Маці Касцёла, аддаючыся цалкавіта ў Яе рукі. Яна – прыклад Святога Касцёла, Галавою каторай ёсць сам Езус Хрыстус. У Фаціме Маці Божая прасіла: ”Ахвяруйце сябе за грэшнікаў і часта кажыце, асабліва калі будзеце несці ахвяры: О Езу, раблю гэта з любові да цябе, за навяртанне грэшнікаў і як кампенсацыя за грахі заданыя Беззаганнамуу Сэрцу Марыі”. Фацімскія дзеці ў візіі пекла бачылі душы грэшнікаў, якія ішлі да пекла. Пачулі ад Марыі, што Бог хоча ратаваць гэтыя душы. Ён хоча распаўсюдзіць па свеце набажэнства да Беззаганнага Сэрца Марыі.


Чым ёсць?

Духоўная супольнасць асобаў адданых Марыі, якія кожны дзень моляцца аб навяртанні людзей. Кожны ўдзельнік Супольнасці моліцца аб збаўленні чалавека вабранага Богам. Не складаецца з арганізацыйных структур, але хоча быць прысутнай ва ўсіх сферах людскога жыцця. Аднак удзельнікі супольнасці, якія ведаюць адзін аднаго, павінны разам сустракацца  на супольным Ружанцы, браць удзел у Эўхарыстыі, чытаць Святое Пісанне і яго разважаць. Як часта маюць адбывацца сустрэчы – залежыць ад супольнасці,  але было б добра, каб сустрэчы адбываліся раз у тыдзень.


Як доўга трэба маліцца да Бога?

Гэта залежыць ад Цябе, Твайго жадання, і натхнення, якое атрымліваеш ад Пана. Памятай, што Твая малітва вельмі патрэбная і праз яе можаш выпрасіць шмат ласкаў.


 Унутраная пастава

Калі молішся за чыесь навяртанне, мусіш памятаць, што ты таксама патрабуеш навяртання. “Два чалавекі зайшлі ў святыню: адзін фарысей, а другі – мытнік.  Фарысей, стаўшы, маліўся сам сабе так: “Божа, дзякую Табе, што я не такі, як іншыя людзі – рабаўнікі, несправядлівыя, распуснікі, або як гэты мытнік.  Пашчу два разы на тыдзень, даю дзесяціну з усяго, што набываю”.  А мытнік, стоячы воддаль, не адважыўся  нават падняць вачэй да неба, толькі біў сябе ў грудзі, кажучы: „Божа, будзь міласцівы да мяне, грэшнага!” І сказаў Хрыстус: „ Кажу вам, што менавіта гэты паййшоў да дому апраўданы, а не той. (Лк. 18, 10-14). Ніколі ў сваіх словах ці думках не называй чалавека: “грэшнік”. Не ведаеш, чаму з ім так ці іначай сталася, і ён зусім можа не быць большым грэшнікам чым ты. Моліся за яго са свядомасцю, што гэтым невядомым чалавекам можаш быць ты сам. Ты не ведаеш, з чым можаш сустрэцца ў будучыні. Ніколі не будзь пэўны ані сваёй веры, ані вернасці Богу. Твая малітва будзе актам міласэрнай любові, калі будзеш мець ў сабе глыбокае перакананне, што ты таксама будзеш абдараваны (гл. Энцыкліка Яна Паўла ІІ – “Dives in Misericordia”). Не абмяжоўвай сваіх клопатаў аб навяртанні невядомага табе чалавека, молячыся кароткай малітвай. Гэтага чалавека даў табе сам Пан Бог, каб малітвай ты выпрасіў для яго збаўленне. Памяць пра гэтага чалавека заўсёды мае быць у тваёй малітве. Калі сустрэнішся з ім калі-небудзь у небе, ён будзе тваёй радасцю.


Калі забудзеш або перастанеш маліцца?

Ніколі не знеахвочвайся, калі аднойчы забудзеш пра малітву. Калі б такое паўтаралася досыць часта, перарві сваю малітву на пэўны час і прасі Бога, каб дазволіў табе ўбачыць прычыну забывання. Можа, падчас тваёй малітвы ты сам не становішся ў праўдзе перад сабой, а можа табе насунуліся думкі, што ты лепшы за таго, за каго молішся?  Пазней зноў пачні маліцца, просячы Бога патрэбныя ласкі вытрываласці і вернасці малітве.


Калі становішся ўдзельнікам Супольнасці?

У той сам дзень, калі ўпершыню адмовіш штодзённую малітву Супольнасці. Перастаеш  быць жывым членам Супольнасці ў дзень, калі дабравольна, перастанеш маліцца.  А ў сваю чаргу,  удзельнікі Супольнасці не перастануць маліцца за цябе.


Хто можа стаць удзельнікам Спольнасці?

Кожны!


Калі распачнеш гэтую штодзённую малітву то:

Перадай інфармацыю пра гэту малітву блізкім і знаёмым, але такім чынам, каб яны не адчувалі сябе змушанымі да гэтага. Рашэнне аб малітве кожны мусіць сам прыняць у поўнай вольнасці духа.


Пытанні

Пытанні, праблемы, а таксама свае прапановы можна кіраваць на адрас e-mail:

ratunek@ratunek.jasnagora.pl

Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia tel. +48/34 377 74 27


Дабравольныя ахвяры

У інэнцыі гэтай ініцыятывы можаш ахвяраваць Богу свае цярпенні, перажываныя жыццёвыя цяжкасці. На распаўсюджванне гэтай малітоўнай практыкі можаш таксама складаць дабравольныя фінансавыя ахвяры на рахунак:

Klasztor oo. Paulinów Jasna Góra 78-1240-1213-1111-0000-2379-9927 , з дадаткам Wspólnota Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”.


Карта ўдзельніка

Калі ў табе нарадзілася прагненне штодзённай малітвы за выбранага Богам чалавека, каторага збаўленне знаходзіцца пад пагрозай, можаш запоўніць карту ўдзельніка, каторая знаходзіцца на інтэрнэтстаронцы. Упішы свае асабовыя дадзеныя, дату пачатку малітвы і вышлі на адрас e-mail: ratunek@ratunek.jasnagora.pl. Можаш сваю анкету выслаць таксама поштай, праз тэлефон альбо прынесці асабіста. Высыланне анкеты не абавязковае. Не мае ўплыву на якасць тваёй малітвы. Аднак ёсць моцным сведчаннем для іншых таго, што ў свеце жывуць людзі, якія клапоцяцца не толькі пра сваё збаўленне, але і пра збаўленне іншых, молячыся за іх.


Інфармацыя і запіс

Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia, ul. Kordeckiego 2,
42-200 Częstochowa, tel. (34) 377 74 27 e-mail: ratunek@ratunek.jasnagora.pl
www.ratunek.jasnagora.pl

Штодзённая малітва ўдзельніка Супольнасці „ З Марыяй ратуй чалавека”

За сябе:

Божа Ойча, учыні каб я быў сапраўдным вучнем Твайго Сына Езуса Хрыста. Каб я меў тое самае прагненне, што Ён, каб усе людзі былі збаўленыя. Таму станаўлюся перад Табою і прашу, каб Ты ўдзяліў мне дар малітвы аб навяртанні чалавека, якога Ты сам выбраў. Амэн.

За Богам выбранага чалавека :

Божа Ойча, прашу Цябе, каб моц, якая  выплывае з Крыжа Езуса Хрыста, цярпенні  і пзаступніцтва Яго Балеснай Маці, а таксама  заступніцтва ўсіх святых,  прынеслі навяртанне чалавеку, каторага Ты даручыў маёй малітве.
Пане, ратуй яго! Амэн.
Ойча наш…Вітай, Марыя…Хвала Айцу і Сыну, і Святому Духу…

За іншых удзельнікаў Супольнасці і за новыя пакліканні да гэтай Супольнасьці: Тваёй абароне аддаемся…

 IMPRIMATUR
Мітрапалітальная курыя ў Чэнстахове
Л.dz.776 Чэнстахова 28.X.2004 r.
Бп. Ян Вонтроба Вікарый Генеральны

У інтэнцыях удзельнікаў Супольнасці „ З Марыяй ратуй чалавека”  у кожную  першую суботу месяца служыцца Святая Імша а 15.30 у Капліцы Маці Божай Чэнстахоўскай.

пераклад: бр. Ануфрый Альховік OSPPE

„S Máriou zachráň človeka”

„S Máriou zachráň človeka”

Povstanie diela

Spoločenstvo „S Máriou zachráň človeka” povstalo ako odpoveď na volanie Srdca Pána Ježiša a Panny Márie – „aby sa svet spasil” (por. Jn 3,17).

Ježiš Kristus je Spasiteľom sveta. To je Jeho meno. Vzal si telo z Panny Márie, trpel za naše neprávosti, v Jeho tele zostala pokonaná smrť. Ježiš vstal z mŕtvych, vstúpil do neba a zasadol po Otcovej pravicy ako Kráľ a Pán. Boh chce, aby všetci ľudia dosiahli spásu. Ako učeníci Ježiša Krista máme mať tie isté túžby ako On. Preto Mu chceme pomáhať v Jeho diele spásy celého sveta. Mária, prvá učeníčka Ježiša Krista, počúvala a príjmala Jeho slová až do konca. Aj Jej chceme pomáhať, skrze  oddanie sa Jej k dispozícii. Ona je vzorom Svätej Cirkvi, hlavou ktorej je Ježiš. Vo Fatime Panna Mária prosila: „Obetujte sa za hriešnikov a často, obzvlášť keď budete znášať obety, hovorte: „ O Ježišu, robím to z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov a ako zadosťučinenie za hriechy dokonané proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.”
Fatimské deti mali víziu pekla a videli duše idúce do zatracenia. Od Panny Márie počuli, že Boh chce zachrániť tie duše, chce, aby sa vo svete rozšírila úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.


Krátka charakteristika

„S Máriou zachráň človeka” je duchovným spoločenstvom oddaným Panne Márii, ktorého členovia sa každonne modlia o obrátenie ľudí. Každý člen spoločenstva sa modlí o spásu človeka, ktorého si vybral Boh. Spoločenstvo nemá žiadne organizačné štruktúry, ale chce byť prítomné vo všetkých sférach ľudského života. Ak sa členovia spoločenstva poznajú, mali by sa vzájomne stretávať, zúčastniť sa na Svätej Omši, pomodliť sa Ruženec, spoločne čítať a meditovať Sväté Písmo. O tom, ako často sa budú stretávať, rozhodujú sami, ale odporúča sa, aby to bolo aspoň raz v týždni.


Ako dlho sa modliť?

To záleží od teba, tvojho zaangažovania, ale aj od vnuknutia, ktoré ti dá Boh. Pamätaj, že tvoja modlitba je veľmi potrebná – vyprosuje veľa milostí.


Vnútorná postava

Ak sa modlíš o obrátenie nejakého človeka, musíš  pamätať, že aj ty sám potrebuješ obrátenie.
„Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa,  dávam desiatky zo všetkého, čo mám.” Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.” Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten.” (Lk 18, 10-14)

Osobu, za ktorú sa modlíš, nikdy nenazývaj hriešnikom, pretože nepoznáš dôvody, ktoré spôsobili, že v živote zablúdil. Vôbec nemusí byť väčším hriešnikom ako ty! Pamätaj, že tým človekom, za ktorého sa modlíš, môžeš byť ty sám, veď nevieme, čo nás v živote stretne a nemôžeme si byť istí, že vždy budeme verní Bohu. Tvoja modlitba bude aktom milosrdnej lásky vtedy, ak budeš hlboko presvedčený o tom, že aj ty potrebuješ byť obdarovaný Jeho milosrdenstvom (pozri Encyklika Jána Pavla II. – „Dives in misericordia”). Neobmedzuj svoju starosť o obrátenie tej osoby len do „odmodlenia” krátkej modlitby. Boh ho zveril tebe, aby si mu svojím príhovorom pomohol dosiahnúť spásu, preto pamätaj o ňom v každej svojej modlitbe. Keď sa raz stretnete v nebi, to on bude tvojou radosťou.


Čo ak sa zabudneš pomodliť, alebo prerušíš modlitbu?

Neznechucuj sa , ak sa stane, že sa zabudneš pomodliť. Ak by sa to stávalo príliš často, preruš modlitbu na istý čas a pros Boha, aby ti dovolil poznať dôvody zabudnutia. Možno si nebol úprimný, pravdivý pred sebou a možno si sa cítil lepší ako osoba, za ktorú si sa modlil. Po čase obnov svoju modlitbu, pros Boha o potrebné milosti, aby si dokázal byť verný a vytrvalý v predsavzatí.


Kedy sa staneš členom Spoločenstva?

Vtedy, keď sa prvý krát pomodlíš každodennú modlitbu Spoločenstva. Prestaneš ním byť vtedy, keď sa dobrovoľne rozhodneš zanechať modlitbu. Ale členovia Spoločenstva sa neprestanú modliť za teba.


Kto môže byť členom Spoločenstva?

Každý!


Keď sa už začneš modliť každodennú modlitbu,

informuj o tej modlitbe svojich blískich a priateľov, ale tak, aby sa necítili znevolení. Každý ma právo rozhodnúť sa v slobode a voľnosti ducha.


Otázky

Otázky, problémy, ale tiež návrhy môžeš posielať na e-mailovú adresu: ratunek@ratunek.jasnagora.pl


Dobrovoľné obety

Na úmysel tohto spoločenstva môžeš Bohu obetovať svoje utrpenia a životné ťažkosti. Dielo môžeš podporiť aj finančne, skladajúc svoju obetu na konto:

Klasztor oo. Paulinów Jasna Góra 77-1240-1213-1111-0000-2379-9927, dodajúc „ Z Maryja ratuj człowieka”.


Formulár prihlásenia

Ak si rozoznal, že Boh ťa povoláva do modlitby za osobu, ktorej spása je ohrozená, môžeš vyplniť formulár na internetovej strane a vyslať ho na adresu: ratunekAratunek.pl. Prihlásiť sa môžeš vysielajúc prihlášku poštou, telefonicky, alebo osobne, na Jasnej Hore. Vyslanie prihlášky nie je nutné, nevplýva na hodnotu modlitby, ale je cenným svedectvom toho, že existujú ľudia, ktorí sa starajú nielen o svoju spásu, ale aj o spásu iných, za ktorých sa modlia.


Informácie a zápisy:

Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia, ul. Kordeckiego 2,
42-200 Czestochowa, tel. (34) 377 74 27 e-mail: ratunek@ratunek.jasnagora.pl
www.ratunek.jasnagora.pl

Každodenná modlitba členov Spoločenstva

Za seba:

Bože Otče, sprav, aby som sa stal skutočným učeníkom Tvojho Syna, Ježiša Krista. Aby som, tak ako On, vždy túžil po tom, aby všetci ľudia dosiahli spásu. Preto stojím pred Tebou a prosím Ťa o dar modlitby o obrátenie človeka, ktorého si Ty sám vybral.

Za osobu vybranú Bohom:

Bože Otče, prosím Ťa, aby sila plynúca z Kríža Ježiša Krista, utrpenia a orodovníctvo Jeho Bolestnej Matky a tiež orodovníctvo všetkých svätých, priniesli obrátenie človeku, ktorého si zveril mojej modlitbe. Zachráň ho, Pane! Amen.
Otče náš. Zdravas Mária. Sláva Otcu.

Za iných členov a za nové povolania do Spoločenstva: Pod Tvoju ochranu.

Imprimatur

Kuria Metropolitalna w Czestochowie
L.dz. 766 Czstochowa 28.X.2004 r.
Bp. Jan Watroba Wikariusz Generalny

 

Za všetkých členov Spoločenstva je v každú prvú sobotu mesiaca o 15:30 slúžená Svätá Omša v Kaplnke Panny Márie na Jasnej Hore.

„S Marijom spasi čovjeka”

Jasnogorski molitveni pokret  „S Marijom spasi čovjeka”
Molitva za one čije je spasenje ugorženo

Povijest pokreta

Zajednica i pokret „S Marijom spasi čovjeka” nastala je kao odgovor na molitvu Srca Isusova i Marijina, i upisana je u poslanje Crkve – da svi budu spašeni (usp. Iv 3, 16 – 17).
Isus Krist spšava svijet. Njegovo Ime znači Bog spašava. Primio je tijelo od Marije Djevice, trpio je za neše grijehe, u Njegovom tjelu pobijeđen je grijeh. Isus je uskrsnuo, stupio je na nebo i sjedi s desna Ocu kao Kralj i Gospodin. Bog želi spasiti sve ljude. Kao Njegoviučenici  želimo imati iste želje kao i On, želimo pomoći Kristu u Njegovoj misiji spasenja na cjelome svijetu. Marija, prva učenica Isusova – slušala je njegove riječi do kraja. Želimo pomagati Mariji Majci Crkve predajući se Njoj na službu. Ona je uzor Svete Crkve kojoj je na čelu Krist.
U Fatimi Majka Božja je molila: Prikazujte se za grešnike i ponavljajte često, posebno kad budete trpjeli: ”O moj Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose Svetom i Bezgrešnom Srcu Marijinu”. Fatimska djeca su vidjela, u viziji pakla, duše grešnika koje su išle u propast. Čule su od naše Gospe da Bog želi spašavati te duše. Bog želi na svijetu proširiti pobožnost Bezgrešnom Srcu Marijinu.


Što je pokret?

Duhovna zajednica osoba predanih Majci Mariji, koji se svakodnevno mole za obaćenje grešnika. Svaki član zajednice moli se za spasenje jedne odabrane od Boga duše. Pokret ne posjeduje nikakve strukture, ali želi biti prisutan u svim područjima ljudskog života. Ipak članovi koji se međusobno poznaju, mogu i trebali bi se susretati na zajedničkoj krunici, sv Misi, čitanju i razmatranju Sv Pisma. O susretima, njihovom karakteru i čestoći odlučuju sami članovi, a bilo bi dobro da se odbivaju jednom tjedno.


Koliko dugo se treba moliti?

Ovisi od tebe, tvojega zaangažiranja i nadahnuća koje dobivaš od Boga. Pamti da je tvoja molitva jako potrebna – daje mnogo milosti.


Unutarnji stav

Moleći se za nečije obraćenje, moraš svakako misliti na to da i ti trebaš obaćenje.
„Dva čovjeka uziđoše u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi carinik.  Farizej se uspravan ovako u sebi molio: ‚Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili – kao ovaj carinik.’  Postim dvaput u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem.’  A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći: ‚Bože milostiv budi meni grešniku!’  Kažem vam: ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj! Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen.”  (Lk 18, 10 – 14) Nikada osobu za koju se moliš niti u mislima ne nazivlji grešnikom, kao nekim gorim od sebe.  Ne znaš zašto se izgubio i uopće ne mora biti gorim griješnikom od tebe. Moli se sa sviješću da taj nepoznati čovjek možeš biti ti sam. Neznaš kakve te još kušnje u životu čekaju. Ne budi nikada siguran u sebe, svoju vjeru ili odnos s Bogom. Tvoja molitva može biti akt milosrdne ljubavi, ukoliko budeš siguran da ti je ona darovana (por. Okružnica Dives in Misericordia).

Ne ograničavaj svoje nastojanje oko spasenja tebi nepoznate duše samo na kratkoj molitvi. Toga čovjeka dao ti je sam Bog, da ga spasi tvoja molitva. Ne zaboravljaj ga u nijednoj svojoj molitvi.  Jednom kada ga sretneš u vječnosti, biti će to velika radost za tebe.


Ako zaboraviš ili prekineš molitvu?

Ukoliko ti se dogodi zaboraviti molitvu za odabranu dušu, ne odustaj. Ukoliko bi ti se češće događalo zaboravljati molitvu, prekini moliti neko vrijeme, i moli Boga da ti pokaže razlog tvog nemara. Možda tvoja nakana nije čista, a možda sebe smatraš boljim od onoga za koga se moliš… Nakon nekog vremena ponovi molitvu, moleći i za ustrajnost i vjernost molitvi.


Kako se postaje član Zajednice?

Toga dana kada prvi put izmoliš svakodnevnu molitvu Zajednice, postaješ njenim članom.  Prestaješ njim biti kad sam odlučiš njim ne biti i prestaneš moliti. Članovi Zajednica će se ipak nadalje moliti za tebe.


Tko može biti član zajednice?

Svatko!


Kada počneš svakodnevnu molitvu

Zainteresiraj nenametljivo njom okolinu, na takav način da ne bude nametana. Odluka o molitvi mora biti donesena u potpunoj slobodi duha.


Pitanja?

Pitanja, probleme, prijedloge može se slati na e-mail: ratunek@ratunek.jasnagora.pl


Dobroviljni prilozi

Na nakanu Pokreta može se prikazivati trpljenja, teškoće i životne probleme.


Informacije

Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia, ul. Kordeckiego 2,
42-200 Częstochowa, tel. (34) 377 74 27 e-mail: ratunek@ratunek.jasnagora.pl
www.ratunek.jasnagora.pl

SVAKODNEVNA MOLITVA ČLANOVA POKRETA S MARIJOM SPASI ČOVJEKA

ZA SEBE

BOŽE, OČE, DAJ MI DA POSTANEM PRAVIM UČENIKOM TVOG SINA ISUSA KRISTA.  DAJ MI ISTU ŽELJU KOJU JE I ON IMAO, DA SVI LJUDI BUDU SPAŠENI. ZATO STOJIM PRED TOBOM I MOLIM, DAJ MI DAR MOLITVE ZA OBRAĆENJE ČOVJEKA KOJEGA SI SAM ODABRAO. AMEN

ZA ČOVJEKA IZABRANOG OD BOGA

BOŽE OČE, MOLIM TE,  NEKA SNAGA KOJA DOLAZI IZ KRIŽA KRISTOVA I NJEGOVE MUKE, ZAGOVOROM NJEGOVE ŽALOSNE MAJKE I ZAGOVOROM SVIH SVETIH, OBRATI ČOVJEKA KOJEGA SI POVJERIO MOJOJ MOLITVI.
SPASI GA GOSPODINE! AMEN.

OČE NAŠ…  ZDRAVO MARIJO…   SLAVA OCU…
NA NAKANU SVIH ČLANOVA POKRETA

Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice. Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu izruči. Amen.

Imprimatur

Nadbiskupijskupija Czestochowa, L. dz 776 28. X 2004 g. M

sgr. Jan Watroba, generalni vikar

 

Na nakanu svih članova Pokreta i zajednice s Marijom spasi čovjeka u svaku prvu subotu mjeseca služi se sv Misa u Kapelici Majke Božje Jasnogorske, na Jasnoj Gori u Poljskoj.

“З Марією рятуй людину”

Ясноґурський центр молитви “З Марією рятуй людину”
Молитва за тих, котрих спасіння є під загрозою

Початки повстання

Спільнота “З Марією рятуй людину” зродилася як відповідь на прагнення Серця Ісуса і Марії і є занурена в місії Церкви – щоб всі були спасенні (порівн., І 3 16-17).
Ісус Христос рятує світ. Його ім’я означає – Бог рятує. Прийняв тіло з Марії Діви, терпів за наші провини, в Його тілі гріхи були поконані. Ісус воскрес, вознісся на небеса і сидить праворуч Отця. Він є Царем і Господом. В замислі Бога є спасіння всіх людей. Ми Його учні хочемо прагнути цього самого що Він, хочемо помагати Ісусові в Його місії спасіння цілого світу. Марія є першою ученицею Ісуса, котра слухала і прийняла Його слова до кінця. Хочемо допомагати Марії Матері Церкви – віддаючись цілковито в Її руки. Вона є взірцем Святої Церкви, Головою якої є сам Ісус Хриcтос. В Фатімі Матір Божа просила: ”Жертвуйте собою за грішників, пригадуйте собі це тоді, коли будете поносити ці жертви: О Ісусе роблю це з любові до Тебе, за навернення грішників і як компенсацію за гріхи задані Непорочному Серую Марії”. Діти в Фатімі в візії пекла бачили душі грішників, які ішли до пекла.  В цей час почули слова Марії про те, що Бог хоче рятувати душі. Він хоче поширити на світі молебень до Непорочного Серця Марії.


В чому це полягає?

Духовна спільнота осіб відданих Марії, які щодня моляться про навернення людей. Кожний член, який належить до Спільноти, молиться про спасіння людей вибраних Богом. Не складається з ніяких організаційних структур, але хоче бути присутня у всіх сферах людського життя. Однак члени спільноти, які знають один одного, повинні разом зустрічатися на спільному Розарію, брати участь у Святій Євхаристії, читати Святе Письмо і роздумувати над ним. Як часто мають бути зустрічі – залежить від спільноти але було б добре, щоб зустрічі відбувались раз в тиждень.

 


Як довго молитись до Бога?

Це залежить від Тебе, Твого часу і бажання, яке отримаєш від Господа. Пам’ятай, що Твоя молитва є дуже потрібна і через неї можеш випросити багато благодатей.


Внутрішня позиція

Коли молишся за когось, насувається думка, що ти також потребуєш навернення. “Два чоловіки зайшли в храм помолитись: один був фарисей, а другий – митар.  Фарисей, ставши, молився так у собі: “Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди – грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей митар.  Пощу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину”.  А митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи: „Боже, змилуйся надо мною грішним!” І сказав Христос: „ Кажу вам: цей повернувся виправданий до свого дому, а не той; бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, – вивищений.” (Лука 18, 10-14). Ніколи в своїх словах чи думках не називай особу за котру молишся: “грішник”. Не знаєш, чому з ним так чи інакше сталося, і він може бути не більшим грішником від тебе. Молись зі свідомістю, що тією людиною, за котру ти молишся, можеш бути ти сам. Не знаєш з чим можеш зустрітись в майбутньому. Отже, ніколи не будь певний своєї віри, ні на скільки ти вірний Богу. Твоя молитва буде актом милосердної любові, якщо будеш в собі плекати глибоке переконання, що ти також будеш обдарований (див. Енцикліка Івана Павла ІІ – “Dives in Misericordia”). Не обмежуй свого піклування про навернення незнаної тобі людини, молячись коротку молитву. Ту людину дав тобі сам Господь, щоби молитвою ти випросив для  нього спасіння. Пам’ять про цю людину завжди має бути у твоїй молитві. Коли зустрінешся з ним в небі, будете разом радіти.


 Якщо забудеш або перестанеш молитись?

Ніколи не знеохочуйся, якщо одного дня забудеш про молитву. Якщо б це повторювальсь досить часто, перерви свою молитву на певний час і запитай Господа про причину забування. Може, під час цієї молитви ти сам не стаєш в правді перед собою, а може тобі насунулись думки, що ти кращий за того, за кого молишся?  Пізніше почни знову молитись і проси Господа про потрібні благодаті, щоб бути вірним молитві.


Коли стаєш членом спільноти?

Того самого дня, коли вперше відмовиш щоденну молитву Спільноти. Перестаєш ним бути тоді, коли добровільно, без примусу, перестанеш молитись. Натомість члени спільноти не перестануть молитись за тебе.


Хто може стати членом Спільноти?

Кожний!


Коли розпочнеш цю щоденну молитву то:

Переказуй інформацію про цю молитву близьким, знайомим, але таким чином, щоб вони не почувалися змушеними до цього. Рішення про молитву кожен мусить прийняти з повною свободою духа.


 

 Запитання

Питання, проблеми, а також свої пропозиції можна зголошувати за адресою e-mail:

Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia tel. +48/34 377 74 27; ratunek@ratunek.jasnagora.pl


Добровільна пожертва

В намірі цього діла можеш пожертвувати Богу своє терпіння, переживання труднощів. На розвиток цих молитовних практик можеш також скласти добровільну фінансову пожертву на рахунок:

Монастир отців Паулінів, Ясна Ґура 78-1240-1213-1111-0000-2379-9927, з уточненням Спільнота молитви „ З Марією рятуй людину”

 


 

 Як зголоситися

Якщо відчуваєш бажання, щоб щоденно молитись за особу, яку вибрав тобі Господь, якої спасіння є під загрозою можеш заповнити реєстраційну анкету, яка знаходиться на сайті. Запиши свої особові дані, а також дату початку моління і вишли на адрес ratunek@ratunek.jasnagora.pl. Можеш про своє зголошення повідомити також поштою, по телефону або особисто. Висилання анкети не є обов҆ язковим. Не має впливу на цінність твоєї молитви. Але є важливим для інших засвідченням того, що в світі є люди, котрі турбуються не тільки про своє спасіння, а й спасіння інших, власне через молитву.


 

Інформація і запис

Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia, ul. Kordeckiego 2,
42-200 Częstochowa, tel. (34) 377 74 27 e-mail: ratunek@ratunek.jasnagora.pl
www.ratunek.jasnagora.pl


 

Щоденна молитва члена спільноти „ З Марією рятуй людину”

За себе:

Боже Отче, вчини щоб я був правдивим учнем Твого Сина Ісуса Христа. Палав тим самим бажанням, що Він, щоб всі люди могли спастись. Для того стаю перед Тобою і благаю, щоб Ти уділив мені дару молитви про навернення людини, котру Ти сам вибрав для мене. Амінь.
За людину котру для мене обрав Господь:

Боже Отче, прошу Тебе, щоб сила котра випливає з Хреста Ісуса, терпіння і посередництво Його Страждальної Матері, а також посередництво всіх святих,  принесли навернення людині котру ти повірив моїй молитві.
Рятуй Її, Господи! Амінь.

Отче наш…Радуйся Маріє…Слава Отцю і Сину і Святому Духові…
За інших членів Спільноти і про нові покликання до цієї спільноти:
Під Твою милість…
ІМПРІМАТУР
Курія Метрополітальна в Ченстохові
Л.dz.776 Ченстохова 28.X.2004 r.
Єп. Ян Вонтроба Вікарій Генеральний

В намірах всіх членів Спільноти „ З Марією рятуй людину”  в кожну першу суботу місяця відправляється Служба Божа о год. 15.30 в Каплиці Матері Божої Ченстоховскої.