Nowenna do MB Jasnogórskiej 2015

„Ochrzczeni, by ewangelizować”
Kazania nowennowe o. Grzegorza Bartosika OFM

Jak co roku – na Jasnej Górze 17 sierpnia rozpoczęły się bezpośrednie przygotowania do uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej. Przez dziewięć kolejnych wieczorów odprawiana byłą wspólnotowa Msza św. z kazaniami.

W tym roku kazania nowennowe głosi franciszkanin o. prof. Grzegorz Bartosik, mariolog, wykładowca na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim teologią dogmatyczną, szczególnie: mariologią i chrystologią, a także teologią środków społecznego komunikowania.

„Ofiarujmy te 9 dni naszych modlitw i rozważań w intencji nie tylko Częstochowy i archidiecezji częstochowskiej, ale w intencji całej naszej Ojczyzny, wszystkich Polaków w kraju i na emigracji. Przede wszystkim prośmy Pana Boga i naszą Jasnogórską Matkę o wybaczenie naszych grzechów, tak osobistych każdego z nas, ale także społecznych, zwłaszcza wybaczenie tego, że do zapisów państwowych, do Prawa Państwowego zostały wprowadzone zapisy grzeszne, sprzeczne z Prawem Bożym. Prośmy też o nasze nawrócenie, nas wszystkich Polaków, abyśmy powrócili do Pana Boga, do Ewangelii, do wiary naszych przodków, abyśmy Boże Przykazania stawiali zawsze na pierwszym miejscu, i abyśmy byli posłuszni naszemu Stwórcy i naszemu Zbawicielowi” – zachęcał na początku pierwszego dnia nowenny o. prof. Grzegorz Bartosik.

„Myśl przewodnią tegorocznej nowenny określmy tak: ‘Z Maryją dziękujemy za dar Chrztu Świętego i oddajemy się Jej, by Ona posługiwała się nami w dziele nowej ewangelizacji’” – powiedział o. Bartosik.

Kazania zatytułowane „Ochrzczeni by ewangelizować” głoszone były podczas Mszy św. nowennowych, ale także podczas Eucharystii celebrowanych o godz. 6.00 i 11.00 w Kaplicy Matki Bożej.

Źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry

 


  • 17.08.2015

Godz. 6.00

 

Godz. 18.30


 

  • 18.08.2015

Godz. 6.00

 

Godz. 18.30


  • 19.08.2015

Godz. 6.00

 

Godz. 18.30


  • 20.08.2015

Godz. 6.00

 

Godz. 18.30


  • 21.08.2015

Godz. 6.00

 

Godz. 18.30


  • 22.08.2015

Godz. 6.00

 

Godz. 18.30


  • 23.08.2015

Godz. 6.00

 

Godz. 18.30