Świadectwa

Od wielu lat należę do JCMZ. Pragnieniem mojego serca było, aby pomóc bliskiej osobie, która oddaliła się od Pana Boga. Moja obecność na spotkaniach w JCMZ dała mi wiele radości. Spotkania modlitewne, wspólne przeżycie dni skupienia, czy rekolekcji, szczególnie przeżyte w Olsztynie, wniosły w moje życie dużo światła i umocnienia w wierze. Każde spotkanie formacyjne jest dla mnie mobilizujące, abym nie ustawała w ciągłym dążeniu do głębszego poznawania wiary. Głębokim i bardzo ważnym przeżyciem w moim życiu stało  się  poświęcenie  Jezusowi  przez  Maryję  w  dniu  28.VI.2012  r.  na  Jasnej  Górze.  Ciągle zgłębiam tajemnicę Maryi. (…) Dziś wiem, że słowo w Biblii jest zawsze aktualne. To mnie umacnia i daje spokójducha. Nie przeżywam lęku czy chwil załamania, nawet gdy zmorzyła mnie dokuczliwa choroba – rwa kulszowa. Wierzyłam, że taka była Boża wola. Jestem także wdzięczna naszej opiekunce, Pani Dorocie  za  sprawowany  patronat  nad  naszą  grupą.  Za  załatwianie  spraw  organizacyjnych,  co sprawia,  że  te  spotkania  są  ciekawe,  a  wzajemna  modlitwa  nas  ubogaca. (…)

Na ostatnie czuwanie 27/28 czerwca br. w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej  zaprosiłam znajomą  Barbarę.  Nasze  czuwanie  trwało  do  godz.  1:00  w  nocy.  Trwałyśmy  na  modlitwie adoracyjnej  przed  Najświętszym  Sakramentem,  modlitwie  różańcowej  oraz  Mszy  świętej.  Byłyśmy bardzo blisko Cudownego obrazu Matki Bożej. Wielkim wzruszeniem dzieliła się ze mną  moja koleżanka, że pierwszy raz przebywała tak blisko i była zauroczona pięknem Jasnogórskiej Chwała Panu i Maryi

Częstochowa 11.07.2013

Krystyna