Istota Dzieła

Dzieło „Z Maryją ratuj człowieka” to modlitwa w intencji tych, o których Bóg  wie,
że ich zbawienie jest zagrożone. Otocz swoją modlitwą jednego, znanego Bogu, człowieka. Twoja ufna modlitwa otworzy mu drogę do Nieba. Bóg zawierzył ludziom Kościół, a w Kościele całe odkupieńcze dzieło Chrystusa. Zawierzył każdemu każdego i wszystkich. Zawierzył każdemu wszystkich i wszystkim każdego (św. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei).


  • Bóg zbawia dziś!

Jezus Chrystus przyszedł ogłosić zbawienie każdemu człowiekowi. Pragnie, aby każdy z nas chodził w radości, miłości, pokoju. Ogłosił nam Ewangelie – Dobrą Nowinę, że Bóg tak ukochał człowieka, iż posłał swojego Syna, aby Ten oddał za nas życie. Bóg nie chce, abyśmy żyli w przekleństwie śmierci, smutku, beznadziei. Krzyż Jezusa Chrystusa złamał ciemność w naszym życiu i przez zmartwychwstanie stał się dla nas źródłem niegasnącej radości, nadziei i pokoju – bo Jezus Chrystus jest Zwycięzcą, Królem królów i Panem panów. Dlatego, jako chrześcijanie razem z naszą Matką Maryją pragniemy ogłaszać, że Bóg nas zbawił i nieustannie zbawia w mocy swojej miłości. Radością tą chcemy się dzielić z każdym człowiekiem i wypraszać dla każdego łaskę otwarcia na miłość Boga.

Jesteśmy odpowiedzialni jeden za drugiego nie tylko w przestrzeni i sprawach tego świata, ale przede wszystkim na wieczność. „Albowiem Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło” – powiedział Jezus. Umieścił te słowa w kontekście przypowieści o zagubionej owcy (por. Mt 18,12-14), napominając również, abyśmy nie gardzili żadnym małym ludzkim istnieniem. Zaraz po tej przypowieści mówi, abyśmy walczyli o naszych braci i siostry, którzy błądzą i są zagubieni (por. Mt 18,15-16).

Badania statystyczne wskazują, że 39,1% polskich katolików uczęszcza na niedzielną Eucharystię (tzw. dominicantes), a tylko 16% przystępuje do Komunii Św. (tzw. communicantes), czyli de facto jest w stanie łaski uświęcającej. A co z resztą naszych braci i sióstr, o których nasz Pan każe nam się troszczyć, za których oddał życie i darzy ich miłością? Widzimy więc pilną potrzebę modlitwy i ewangelizacji.

Na Jasnej Górze powstało Dzieło Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”. Jest to odpowiedź na nasze zobowiązanie złożone 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze w Jasnogórskich Ślubach Narodu: „Matko łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej: Królowo Polski, przyrzekamy!…”

Dzieło ”Z Maryją Ratuj Człowieka” podejmuje modlitwę wstawienniczą w intencji osób zagubionych w grzechu śmiertelnym, daleko od Boga. Każdy kto podejmuje tą modlitwę, pragnie włączyć się w misję zbawienia powierzoną Kościołowi przez Chrystusa Odkupiciela. Każdy z członków dzieła, codziennie wstawia się do Boga w intencji jednej, znanej tylko Bogu, osoby, której zbawienie jest zagrożone. Narodziliśmy się, aby nie tylko żyć na ziemi, ale aby żyć wiecznie. Żyjemy nie tylko dla siebie, ale tak naprawdę, tyle życia mamy w sobie ile go stracimy dla innych.


  • Geneza powstania Dzieła

Wspólnota „Z Maryją Ratuj Człowieka” powstała jako odpowiedź na pragnienia serca Jezusa i Maryi, i jest zanurzona w misji Kościoła – aby wszyscy byli zbawieni.
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.”(J 3,16-17)

Jezus Chrystus zbawia świat. Jego Imię znaczy Bóg zbawia. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy, cierpiał za nasze nieprawości, w Jego ciele grzech został pokonany. Jezus zmartwychwstał, wstąpił do nieba zasiadł po prawicy Boga i został Królem i Panem. Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi. Jako uczniowie Jezusa chcemy mieć te same pragnienia co On, chcemy pomagać Chrystusowi w Jego misji zbawienia w wymiarze całego świata. Maryja pierwsza uczennica Jezusa – słuchała i przyjęła jego słowa do końca. Chcemy pomagać Maryi Matce Kościoła przez oddanie się Jej do dyspozycji. Ona jest wzorem Kościoła Świętego, którego Jezus Jest głową. W Fatimie Matka Boża prosiła: «Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi». Dzieci Fatimskie zobaczyły w wizji piekła, dusze grzeszników, idących na zatracenie. Usłyszały od Maryi, że Bóg chce ratować te dusze. Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo Niepokalanego Serca Maryi.