Istota Dzieła

  • Jeśli zapomnisz lub przerwiesz modlitwę?

Nie zniechęcaj się, gdy któregoś dnia zapomnisz o modlitwie. Gdyby zapominanie powtarzało się zbyt często, przerwij modlitwę na jakiś czas i proś Boga, aby pozwolił zobaczyć ci przyczynę tego zapominania. Może w twojej intencji modlitwy zabrakło prawdy o tobie samym, a może uznałeś, że jesteś lepszy od tego, za którego się modlisz? Po jakimś czasie, ponów modlitwę, prosząc Boga o potrzebne łaski do wytrwania i wierności modlitwie.


  • Kiedy stajesz się członkiem wspólnoty?

Tego dnia, kiedy po raz pierwszy odmówisz codzienną modlitwę Wspólnoty. Przestajesz być żywym członkiem Wspólnoty w dniu, w którym poprzez własną, suwerenną decyzję przestaniesz się modlić. Członkowie Wspólnoty nie przestaną się jednak modlić za ciebie.


 

  • Czas modlitwy

Jest właściwie nieistotny. Cała modlitwa jest jednak tak krótka, że będzie najlepiej, gdy będzie pierwszą czynnością dnia.


 

  • Gdy rozpoczniesz już taką codzienną modlitwę:

Przekazuj informację o tej modlitwie bliskim i znajomym, ale w taki sposób, aby nie czuli się zniewoleni. Decyzję o modlitwie każdy musi podjąć w pełnej wolności ducha.


 

  • Czas łaski

Z chwilą podjęcia modlitwy, rozpoczyna się również dla ciebie czas szczególnej łaski. Może zaczniesz odkrywać prawdę o sobie. Największym dowodem wiary w miłość Boga, to stanąć przed Nim z całą prawdą o sobie, choćby była straszna. On ją przecież zna i to znacznie lepiej niż ty sam. Bóg podarował nam potężne środki, aby przezwyciężać zło, ale musimy z nich korzystać. Najpotężniejsze z nich, to Jego Słowo zawarte w Piśmie Świętym i Eucharystia oraz Sakrament pojednania. Postaraj się jak najczęściej uczestniczyć w Eucharystii w pełni tzn. w stanie łaski uświęcającej. Czuwaj, aby twoje uczestniczenie w Eucharystii nie przerodziło się w rutynę. Czytaj codziennie Pismo Święte, choćby kilka minut. Na stronie internetowej wspólnoty znajdziesz pomoc do czytania Bożego słowa. Jeszcze jednym środkiem naszego uświęcenia, do którego tak usilnie wzywa Matka Najświętsza i Ojciec Święty – jest Różaniec. Otwórz stronę Różaniec z Biblią – przy jej pomocy będziesz mógł odmawiać Różaniec w taki sposób, o jakim pisze Ojciec Święty Jan Paweł II.


  • Karta zgłoszenia

Jeżeli zrodziło się w tobie pragnienie codziennej modlitwy za wybranego przez Boga człowieka, którego zbawienie jest zagrożone, możesz wypełnić kartę zgłoszenia, które jest na stronie internetowej. Wpisz twoje dane osobowe oraz datę rozpoczęcia modlitwy i wyślij na adres: ratunek@ratunek.jasnagora.pl Możesz swoje zgłoszenie wysłać również pocztą, podać telefonicznie lub złożyć osobiście. Wysłanie Karty nie jest obowiązkowe. Nie ma wpływu na wartość twojej modlitwy. Jest jednak mocnym świadectwem dla innych, że pośród świata – zdominowanego przez egoizm i pełnego duchowych zagrożeń – żyją ludzie, którzy troszczą się nie tylko o swoje zbawienie, ale także o zbawienie innych, modląc się za nich.


  • Patroni Dzieła Modlitwy

Patronami Dzieła Modlitwy są: Matka Boża Jasnogórska – to Jej dzieło i pragniemy, aby Ona nim kierowała. Wzywamy również wstawiennictwa św. Moniki, która wymodliła nawrócenie swojemu synowi – św. Augustynowi. Wzorem jest nam również wielki czciciel Matki Bożej Jasnogórskiej, Sługa Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.


W intencji wszystkich członków wspólnoty „Z Maryją ratuj człowieka” w każdą pierwszą sobotę miesiąca jest odprawiana Msza Św. o godz 15:30 w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej